Yazı

 

         Dallar  kisip  dallar                                               

      Damırları diren gitsin dip

   Ni diseler min düsemin

  Yalgan dünya ütsin dip

 

                   Eniyim birgen cini ayaknın

      2       İçkevleri bırlen kıyıvlı

            Öz enken bılıp ayamagıç

            Kim balası kimke ayavlı

 

3   Estiken çıtı kimsen kayav

    Kayavlıla bulsa ayavlı

  Öz eniyin bulsa ayar idi

  Kimbalası kimke ayavlı

        

 

 

 

 4  Biyikley biyik dav başında

   Ak yeynamaz yeydim kak yirge

  Lev hü de  kalem minde bılsa

 Yaman  yazmaz idim takdirge

 

           5    Havada uçkan iki akışnın

              Ayakların nicik göreyin

             Bi bahtı dolgan balayenim

            ecelsizley  nicik öleyin

 

6 Havada uçkan iki akışnın

  Kanat uçkayları niyge din tüğil

           Etemdin etem ay kim tüğil

          Bahıtleri anın din tüğil   

Sandogaç  sayrar ay yir tüğil

Sayri turgan yiri anın kin tüğil

         Etemdin etem ay kim tüğil

        Bahıtleri anın kim tüğil

 

 

  7       Sibelep yatgan ay yamkırda

       Dal adsına inip kalınız

      Karankı tün dip gilmiy kalman

    Utırınızca cığıp alırbız

    8         Aşar idim bal bulsa

            Yüregime   yal bulsa

          Daşlamazım  siz doslarnı

          Aziz başım sav bılsa

 

9Kaytan gildin sin bizge

 Batmadınmı dinizge

Hatırli konaksız bizge

Ni hurmet idek sizge

10      Bıyıl  gilgen kuşlar eyte

     Agaç  başı bosdandip

    Kimni görsem şulay eyte

   Ayrılmanız dosdan dip

 

   11     Semeytretgedip  çalbarınnın

           Kaytarıp giy balagın

          Rahmet alış gilgenine

         Rehatledi yüreğim

                                                                                                                                                                                                                             

12  Sibelep yamkır ay yavadı

     Nurlanıpka yirge damadı

    İkiley gözde seksen kirbik

   Şul mübarek göznü yabadı

    

      13    Yırla   yırla  dip  eytesin

             sizge nindi    yır girek

            siznin  altda   yırlav  için

            sandoğaç   bılıv  gerek

 

14       Yırlala  disen min yırlayın

Bir eytkenley  sözin  dınlayın

Dınlamaz  idim min sözinnı

Candin  artık görem özinnı

 

  15  kazannan   meskev  görenemiğen

       bascık başlarına  çığıp   karasam

     dostlarım davışımnı işitemiğen

    sandoğaçlar  bılıp  sayrasam

 

 16    uçup gilğen  kır kazınan

siznin halni  soratım

kaz  sayradı anlamadım

min oltırıp  yıladım

 

   17       dostlarım sizğe  ni bireyin

buharadin  gilgen  malım yok

canımley  bölip  birir idim

cansiz  giney  yürür  halim yok

 

      18       ey  doslarım  doslarım

 doslarım  öz işlerim

 siz dostladin  ayrı galsam

 yalgız  başım nişlerim

    19       ay  yuğarı gün yuğarı

ayğa minesim  gili

ayğa  minip  dümen  karap

sizni  göresim  gili

         Dallar  kisip  dallar                                               

      Damırları diren gitsin dip

   Ni diseler min düsemin

  Yalgan dünya ütsin dip

 

                   Eniyim birgen cini ayaknın

      2       İçkevleri bırlen kıyıvlı

            Öz enken bılıp ayamagıç

            Kim balası kimke ayavlı

 

3   Estiken çıtı kimsen kayav

    Kayavlıla bulsa ayavlı

  Öz eniyin bulsa ayar idi

  Kimbalası kimke ayavlı

        

 

 

 

 4  Biyikley biyik dav başında

   Ak yeynamaz yeydim kak yirge

  Lev hü de  kalem minde bılsa

 Yaman  yazmaz idim takdirge

 

           5    Havada uçkan iki akışnın

              Ayakların nicik göreyin

             Bi bahtı dolgan balayenim

            ecelsizley  nicik öleyin

 

6 Havada uçkan iki akışnın

  Kanat uçkayları niyge din tüğil

           Etemdin etem ay kim tüğil

          Bahıtleri anın din tüğil   

Sandogaç  sayrar ay yir tüğil

Sayri turgan yiri anın kin tüğil

         Etemdin etem ay kim tüğil

        Bahıtleri anın kim tüğil

 

 

  7       Sibelep yatgan ay yamkırda

       Dal adsına inip kalınız

      Karankı tün dip gilmiy kalman

    Utırınızca cığıp alırbız

    8         Aşar idim bal bulsa

            Yüregime   yal bulsa

          Daşlamazım  siz doslarnı

          Aziz başım sav bılsa

 

9Kaytan gildin sin bizge

 Batmadınmı dinizge

Hatırli konaksız bizge

Ni hurmet idek sizge

10      Bıyıl  gilgen kuşlar eyte

     Agaç  başı bosdandip

    Kimni görsem şulay eyte

   Ayrılmanız dosdan dip

 

   11     Semeytretgedip  çalbarınnın

           Kaytarıp giy balagın

          Rahmet alış gilgenine

         Rehatledi yüreğim

                                                                                                                                                                                                                             

12  Sibelep yamkır ay yavadı

     Nurlanıpka yirge damadı

    İkiley gözde seksen kirbik

   Şul mübarek göznü yabadı

    

      13    Yırla   yırla  dip  eytesin

             sizge nindi    yır girek

            siznin  altda   yırlav  için

            sandoğaç   bılıv  gerek

 

14       Yırlala  disen min yırlayın

Bir eytkenley  sözin  dınlayın

Dınlamaz  idim min sözinnı

Candin  artık görem özinnı

 

  15  kazannan   meskev  görenemiğen

       bascık başlarına  çığıp   karasam

     dostlarım davışımnı işitemiğen

    sandoğaçlar  bılıp  sayrasam

 

 16    uçup gilğen  kır kazınan

siznin halni  soratım

kaz  sayradı anlamadım

min oltırıp  yıladım

 

   17       dostlarım sizğe  ni bireyin

buharadin  gilgen  malım yok

canımley  bölip  birir idim

cansiz  giney  yürür  halim yok

 

      18       ey  doslarım  doslarım

 doslarım  öz işlerim

 siz dostladin  ayrı galsam

 yalgız  başım nişlerim

    19       ay  yuğarı gün yuğarı

ayğa minesim  gili

ayğa  minip  dümen  karap

sizni  göresim  gili

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !