BABAY KABRİ

  kaderin esri  olmakla  bir  yere  varılmaz  .
 hayat  imkansızlıklarda imkan bulanlara güler
Abdurraşid
İbrahim{babay} 20. yüzyılda Rusya Türkleri arasında siyasi lider milli mücadele hareketini başlatanların başında kuşkusuz {babay} dediğimiz Abdürraşid İbrahim gelmektedir.Rusya Türkleri arasında yenileşme hareketini başlatarak . Rusya Türklerinin Rus mezalimine karşı birlikte hareket etmelerini sağlamak gayesi ile çok sayıda gazete ve dergi neşretti. {Bir olalım diri olalım birlikte olalım } ata sözü bu zatı muhteremi anlatıyor .

Sibirya’da, Kazan’da, Türkiye’de,Japonya’da.... saymakla bitiremediğ

im bir çok memlekette Müslümanların birlikten kuvvet doğar kavramını anlatmakla hayatını Müslümanlara adamış bu veli- zat köyümüzde de yaşamış olması bize kıvanç vermektedir

Abdürre

şid İbrahim 23 Nisan 1857 tarihinde Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinde bulunan Tobolsk vilayetinin Tara kasabasında dünyaya gelmiştir.Tara İrtiş nehri kenarında kurulmuştur.Abdürreşid Tara’da yaşayan aslen Buharalı Özbek bir ailedendir. Bölgenin esas yerli halkı olan Türk boyları Kurdak, Turalı, Hakas, Dipter, Mişer gibi adlarla anılmakta idi daha sonra bu bölgede yaşayan Türk boylarına hepsine birden Sibirya tatarları adı verilmiştir. Ataları dört asır önce Buhara dan gelerek Taraya yerleşmişlerdir. Babası Ömer Bey Sibirya’da ve İdil Ural bölgesinde bulunan tatarların muhtariyeti için mücadele etmiş dindar bir kişidir. Oğluna küçüklüğünde Kuran-ı Kerimi, sureleri ve ilmihal bilgisini öğretmişti.Annesi Afife Hanım Başkurt Türklerinden olup Tara da bulunan medreselerde kız çocuklarına muallimlik yapmıştır. Kültürlü bir ailenin oğlu olan Abdürreşid İbrahim {babay} idealist olması daha çocukluğunda başlamıştır.

{Babay} Abdürre

şid İbrahim yedi yaşında hayatın zorlukları ile tanışarak yedi yaşında gurbete merhaba dedi bu şiiri yaşadıgı zorlukları nede güzel anlatıyor.

Kimse hüsnü rı

zasıyla çıkıp derki diyara ,

Sebepsiz gurbetin kahrı

nı özüne ihtiyar etmez

Abdürre

Ülfet ve Tilmiz’in kapatı

şid İbrahim, yedi yaşlarında Tara’ ya 80 km uzaklıktaki Avvuş köyünde yatılı olarak medrese tahsiline başladı.Bu gurbetin ve seyyahlığın ilk başlangıçı olmuştu.Dakikalar saatleri saatler günleri günler haftaları haftalar ayları kovalarken önce babasının ölüm haberi ve ardından annesinin ölüm haberi ile öksüz ve yetim olarak, yapayalnız gurbet ellerinde her halukarda kendi idealleri gerçekleştirmenin arayışında kendini bulmuş olup yılmadan azimle milletime nasıl faydalı olurum sorusunu yanıtlamak için ömrünü Müslüman Türklere adamıştır .Kazanda okuduğu yıllarda pasaportunun vizesi bitmesi ve polise yakalanmak sureti ile hapse atılır. Müslüman ırkdaşlarının nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlamış ve Hapisten tahliye olduktan sonra Petersburg’da Ülfet adı altında dergi çıkardı.Ülfet dergisi Rusya ve Türkistan’da büyük ilgi gördü.Bu ilgi neticesinde Rus polisi kayıtlarına ‘’zararlı neşriyat’’ olarak geçti Ülfet’e olan ilgi Tilmiz’i doğurdu bu mecmua Arapça yayın yapmış olup 1906’da başladığı yayın hayatı Rus polisi tarafından 1907’de Rus polisi tarafından bitirildi.lması {Babay’ı} yıldırmadı kazak şivesi ile Serke ‘yi çıkardı . 1907 yılında Türkistan seyahati ve ardından İstanbul seyahati derken İstanbul’da sebilürreşat dergisini çıkarıp Sibirya Kazan ufa gibi memleketlere göndermek sureti ile mücadelesine devam etmiştir. 1910 yılında Haccını ifa ettikten sonra {Babay} Abdürreşid İbrahim 1912 yılında Osmanlı vatandaşlığına kabul edildi .

İstanbul a geldikten sonra Türkiye de bulunan Milli

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile yarenlik yaparak belirli konularda fikir alış verişinde bulunmuştur . Ve yine aklı Rusya da olan Müslüman Türk soydaşların da kalmış olup irtibatını kesmeyerek onların bağımsızlığı en azından muhtariyetliği için çalışmış yılmamıştır. Bu şiir Abdürreşid İbrahim’i ne güzel anlatmaktadır .

ZAFER TÜRKÜSÜ

Ya

şamaz ölümü göze almayan

Zafer göz yummadan ko

şana gider

Bayrağ

a kanının alı çalmayan

Göz ya

şı boşana boşan a gider

Kazanmak istersen sende zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçarda co

şana gider

Mithat cemal Kuntay

Hep kumarı

n,içkinin,zinanın,haramlığından

Söz edildi. Birazda tembelliğ

in, beceriksizliğin,

Cehaletin haramlığı

ndan söz edilseydi eminim ki zaferler birbirini takip edecekti. Ömrünü boşa harcamayarak Cenabı Hakkın Kuran da buyurduğu yer yüzünde seyredin ayet e istinaden korkusuzca elindeki asası ile Asya’nın ve Avrupa’nın tümünü gezdi. Rus Alman harbinde  esir düşen Türkistanlıların Türkiye ye iltica etmelerini sağladı Kurtuluş savaşında Türkistanlıları Türkiye safların da maddi manevi yardim etmelerinde büyük katkısı olmuştur. Bu büyük Zatın köyümüzce BABAY denmesini şimdi idrak ediyorum. Saymakla bitiremeyeceğim hizmetleri Türk ulusu için yapmıştır.

Abdülhamit hana Rusya’da ya

şayan tatarların Osmanlı imparatorluğuna iltica taleplerini iletti ve iltica edenler Kütahya Bursa Aydın ve Çatalca’nın İzzettin köyüne ve bir kısmı Kayseri ye yerleşmiş olup ayrı yeten köyü olarak da yerleşerek belirli süre ikamet ettiği bizim köyümüz Konya ili Cihanbeyli ilçesi Böğrüdelik köyü halkının hicretine sebep olmuştur. Köyümüzde yaşadığı vakit okumak isteyenlerin elinden tutarak İstanbul’da ki belirli okullara kaydını yaptırarak okumalarına önder olmuştur. Bu zatı Muhteremin hayatını anlatmakla bitmez köyümüzde kaldığı kısa sürede belirli kişileri okutarak ve kendi kaleme aldığı risalelerini yazarak boşa vakit geçirmemiştir . köyümüzde kendi kaleminde yazmış olduğu risaleler  halen  mevcut  olup  köyümüz  arşivinde bulunmakdatır.böyle bir şahsın köyde yaşaması düşünülemezdi. Türkiye de ailesi ve dostları arasında güzel günler geçirmesine rağmen onun aklı fikri İslam ı yaymak için Japonya seyahatini düşünmekte idi Köyümüzde 1925 1933 yılları arasında ikamet ettiği anlatılmaktadır. 1933 senesinin Ağustos ayında yola çıkan bu yaşlı seyyah 12 Ekimde 1933 de Tokyo ya vararak islami faaliyetlerine başlayarak Japonya da bulunan idil Ural boyundan hicret edenleri bir araya toplayarak Cami ve okul gibi sosyal aktiviteleri bir an önce faaliyete geçirdi Cami okul açılışları derken Türkiye de harflerin değiştiğini duyar duymaz eski harf olan matbuatı Japonya ya getirtmek sureti kendi kitapların bastırtmak sureti ile okumalarına önder oldu.Japonya da hızla islami yeti yaymaya  başladı {Babay} Abdürreşid İbrahim Tokyo da bir büyük caminin açılmasına vesile oldu ve buranın fahri imamlığını yaptı 1937 senesinde İslam ın Japon idaresi tarafından resmen tanınmasını sağladı. Ve ilayı kelimetullah için çaba gösterdi. Ve 17 Ağustos 1944 senesinde arkasında büyük bir iz bırakarak hakkın rahmetine kavuşmuş olup kabri Japonya tadır.

  Dediğimiz gibi dünya çapında  bir  idael  uğruna  ömrünü elinde asası  ile  dünyayı seyahat  ederek islamın sancağını her  gittiği yerde  dalgalandırmasını   bilmiş olup en  büyük hayali  ise  doğup belirli  yaşa  kadar  büyüdüğü ata  topraklarında  islamın  sancağını  dalgalandırması idi.

Abdürre

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !